Τοιχογραφίες - Frescos,Alphonse Mucha ma072

Κωδικός / Διάσταση: 
ma072-2 - 27x80
ma072-15 - 50x150
ma072-21 - 70x245
Λίγα λόγια για τα Frescos...

Η νωπογραφία ή φρεσκογραφία (Ιταλικά: buon fresco) είναι τεχνική της τοιχογραφίας εκτελεσμένη με χρώματα διαλυτά στο νερό, που τοποθετούνται επάνω στο κονίαμα του τοίχου όσο ακόμα είναι νωπό· ονομάζεται επίσης φρέσκο από το αντίστοιχο ιταλικό όρο (fresco). Η τεχνική της νωπογραφίας είναι διαφορετική από αυτήν της τέμπερας ή της εγκαυστικής. Η παλέτα της είναι πολύ περιορισμένη από των δύο προαναφερθέντων, γιατί χρησιμοποιεί ως λευκό χρώμα τον ασβέστη με τον οποίο λίγα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν.