Πατρόγκα πλαστική λαβή G-864/B

Κωδικός Περιγραφή: 
Πατρόγκα πλαστική λαβή G-864/B 70x30
Πατρόγκα πλαστική λαβή G-864/B 100x30
Πατρόγκα πλαστική λαβή G-864/B 120x30
Πατρόγκα πλαστική λαβή G-864/B 140x40