Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T

Κωδικός Περιγραφή: 
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 0
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 2
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 4
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 6
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 8
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 10
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 12
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 14
Πινέλο Ζωγραφικής στρογγυλό G-0577/T Νο 16