Τεχνοτροπια Coral

Κωδικός: 
915000.21.025

Τεχνοτροπια Coral.Καλυπτικότητα 8 m²/L. Πολύ εύκολη εφαρμογή.

 

Συσκευασία: 
Συσκευασία 2,5L
Συσκευασία 10L
Χρωματολόγιο: