Καταλυτης Zw Hardener

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καταλύτης για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο με ίνες υάλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr. Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

Κωδικός Περιγραφή: 
1001193 - ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 8 gr
1001194 - ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 20 gr