Ασφαλτικη Ταινία Aluband

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκευές αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά υποστρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Κωδικός Περιγραφή: 
1001135 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/5cm ασημί
1001136 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/7,5cm ασημί
1001137 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/10cm ασημί
1001138 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/15cm ασημί
1001139 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/20cm ασημί
1001140 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/30cm ασημί
1001141 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/60cm ασημί
1001142 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/90cm ασημί
1001143 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/5cm κεραμιδί
1001144 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/7,5cm κεραμιδί
1001145 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/10cm κεραμιδι
1001146 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/15cm κεραμιδι
1001147 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/20cm κεραμιδί
1001148 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/30cm κεραμιδί
1001149 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/60cm κεραμιδί
1001150 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/90cm κεραμιδί
1001151 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/5cm μπεζ
1001152 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/7,5cm μπεζ
1001153 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/10cm μπεζ
1001154 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/15cm μπεζ
1001155 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/20cm μπεζ
1001156 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/30cm μπεζ
1001157 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/60cm μπεζ
1001158 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/90cm μπεζ
1001159 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/5cm ανθρακί
1001160 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/7,5cm ανθρακί
1001161 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/10cm ανθρακί
1001162 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/15cm ανθρακί
1001163 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/20cm ανθρακί
1001164 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/30cm ανθρακί
1001165 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/60cm ανθρακί
1001166 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/90 CΜ ανθρακί
1001167 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/5cm κόκκινο
1001168 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/7,5cm κόκκινο
1001169 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/10cm κόκκινο
1001170 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/15cm κόκκινο
1001171 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/20cm κόκκινο
1001172 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/30cm κόκκινο
1001173 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/60cm κόκκινο
1001174 - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤAIN ALUBAND 10M/90cm κόκκινο