Ρολλο 18cm Φ48 Spike Πλ.Καρφι

Κωδικός Περιγραφή: 
1001397 - ΡΟΛΛΟ 10cm 2XΟΒΑΛ SUPERFINE Φ35 ΑΦΡ ΑΝΤ
1001398 - ΡΟΛΛΟ 15cm 2XΟΒΑΛ SUPERFINE Φ35 ΑΦΡ ΑΝΤ