Ρολλο 100% Μερινος Nova

Κωδικός Περιγραφή: 
1002619 - ΡΟΛΛΟ 100%ΜΕΡΙΝΟΣ PROFESSIONAL 18cm ΚΟΜ
1002620 - ΡΟΛΛΟ 100%ΜΕΡΙΝΟΣ PROFESSIONAL 25cm KOM