Ρολλο Mohair Velour4 Φ17 Αντ

Κωδικός Περιγραφή: 
1002729 - ΡΟΛΛΟ NYLON11 FIA Φ48 25cm