Δισκοι Κοπης Μαρμαρου

Κωδικός Περιγραφή: 
1002388 - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ115Χ2,5
1002389 - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125Χ2,5
1002390 - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ178Χ3,0
1002391 - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ230Χ3,0