Δισκοι Fiber Μαυροι Φ125

Κωδικός Περιγραφή: 
1002277 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ125 Ρ100
1002278 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ125 Ρ120
1002279 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ125 Ρ150
1002280 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ125 Ρ180
1002281 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ125 Ρ220
1002282 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ125 Ρ320