Δισκοι Fiber Μαυροι Φ 125

Κωδικός Περιγραφή: 
1002272 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ 125 Ρ24
1002273 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ 125 Ρ36
1002274 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ 125 Ρ40
1002275 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ 125 Ρ60
1002276 - ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ Φ 125 Ρ80