ΑΕΡΟΧΑΡΤ

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ.

Κωδικός Περιγραφή: 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΡΟΛΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 0,50m , 1.00m , 1.20m , 1.50m , 2.00m