Γαντια Νιτριλιου Itril Gret

Κωδικός Περιγραφή: 
1002725 - ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ITRIL GRET L 21-21-80L