Γαντια Νιτριλιου Ce Catii

Κωδικός Περιγραφή: 
1002597 - ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CE CatII L
1002598 - ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CE CatII ΧL